موضوع مطالب نشریه

موضوع مطالب نشریه ها :

سازمان ها و ارگان ها ، مجله های داخلی را در یکی از زمینه های زیر تولید می کنند :

۱- آموزش کارکنان سازمان ها      ۲- اطلاع رسانی فعالیت های خود      ۳- تبلیغات

موضوع مجلات ما فقط گزینه ی اول ، یعنی آموزش کارکنان سازمان است . آن هم آموزش در حوزه ی مسائل

انسانی. موضوع آموزش هایی که در مجلات ما مطرح می شود مقوله هایی از این قبیل است :

- هوش هیجانی در کار

- نقش عاطفه در تفکر و رفتار اجتماعی

- نظم بخشی به هیجانات سالم

- نگهداری رابطه های قوی و سالم

- هوش کلامی

- فشارهای محیطی

- خود حرمتی

- روابط بین فردی

- مدیریت فشار روانی

- شادمانی و خوش بینی

- سازش پذیری

- قابلیت های تیمی

- اندیشیدن بیشتر=تزریق عاطفه ی بیشتر

- اختلال های تغذیه

- همدلی

- جسارت

- سرایت کردن هیجان ها

- تنظیم هیجان ها برای سالم ، ثروتمند و عاقل بودن

- اداره ی احساسات فردی : خشم ، غضب ، اضطراب ، ترس ، احساس گناه ، شرم ، فریب خوردن ، غمگینی ،

 افسردگی ،رشک ، حسادت ، نفرت ، شادی ، غرور ، آرامش ، بی حوصلگی ، امیدواری ، عشق ، دلسوزی ،

 همدلی ، سر در گمی ، شگفتی و حیرت ، ناباوری ، خجالت زدگی ، سر افکندگی ، آسودگی ، علاقه ، غرور ،

 صمیمیت ، دستپاچگی ، خونسردی ،

- خودتنظیمی عاطفی

- خویشتنداری

- یافتن هویت مثبت و سازنده

- خود انتقادی

- برقراری سازگاری و تعادل بین احساسات متضاد خود

- پرورش مهارت های رهبری تیمی

- دوری از رفتارهای پرخاشگرانه

- یقین و بازبینی هنجار ها و معیار های شخصی

- خود سازمان دهی

- تمرین پشتکار

- مهارت خود ابرازگری

- افزایش شوخ طبعی ( شوخی برای سلامت )

- قدر دانی

- انضباط

- روش کار بخش هیجانی مغز

- رفتار فکورانه

- ثبات خلق

- آسیب روانی و باز پروری هیجانی

- عوامل موثر در نفوذ ، جذابیت و اثر گذاری

- جانشین پروری یا مدیریت استعداد

- تفویض اختیار اثر بخش

- تقویت انگیزه در کارکنان

- مدیریت اعتماد

- توانا سازی کارکنان

- خود شکوفایی

- مهارت های گفت و گو و مذاکره

- موثر سازی ارتباط با مشتریان و مراجعان

- مدیریت نو آوری

- مدیریت استرس

- مدیریت زمان

- مدیریت تغییر

- مدیریت اختلاف

- جلو گیری از به تعویق افتادن کار ها

- مدیریت و راهبری بهره وری

- مهارت های کار تیمی و گروهی

- روابط درون گروهی

- سامان دهی محیط کار

- نظام آراستگی محیط کار

- تفاوت های فردی

- زبان تن

- آشنایی با ابزار حل مساله

- نظام ارزیابی عملکرد

- سازمان یاد گیرنده

- تفکر سیستمی : جزیی نگری و توجه به اجزا ، مرز بندی میان بخش ها، کل گرایی

- تفکر استراتژیک

- مدیریت بحران

- خلاقیت و نو آوری

- آموزش رفتار سازمانی

- اعتماد سازی

- توان افزایی و هم افزایی

- آموزش کارکنان

- فرهنگ سازمانی

- تفکر منطقی

- سلامت روان

- نشاط

- توسعه ی اتو ماسیون

- هوش تجاری

- روان شناسی صنعتی

- رهبری تحول در سازمان ها

- سر در گمی در تشخیص نوع احساسات : عامل مشکلات جسمانی مبهم

- رشد حس تشخیص ارجحیت کار ها

- هنر آرام کردن خود : یکی از اساسی ترین ابزار های روانی

- تابع حالات روحی خود نبودن

- افسردگی های خفیف و روش های بهبود آنها

- واقعیت گریزی

- پردازش احساسات منفی

- ارتباط غیر کلامی

- اصول نامه نگاری و گزارش نویسی اداری

- رهبری کنفرانس و فن اداره ی جلسات

- مهارت های گفت و گوی تلفنی

- حل گام به گام مسائل

- ارتقاء کارکنان

- افزایش عزت نفس

- راه های صحیح و علمی تشویق

- عصبانی شدن :

در مقابل شخص صحیح

به میزان صحیح

در زمان صحیح

به دلیل صحیح

به طریق صحیح

- اهمیت مدیریت احساسات در زمان تصمیم گیری

- برانگیختگی زیستی

- ذهن هیجانی؛ ذهن خرد گرا

- هماهنگی دو ذهن هیجانی و خرد گرا

- تغذیه ی ذهن خرد گرا از هیجان ها

- پالایش یا منع داده های هیجانی در ذهن خرد گرا

- پیدا کردن احساسات ، در مورد احساسات خود

- انفجار های هیجانی : تسخیر عصبی

- نا خود آگاه شناختی و خاطرات هیجانی

- مشغول شدن طولانی ذهن به تصمیمات ساده

- خزانه ی خوش آمدن ها و بد آمدن ها

- میزان نقش مغز هیجانی و مغز متفکر در استدلال کردن

- اهمیت وجود هیجان برای عاقلانه فکر کردن

- هوش بین فردی : توانایی درک افراد دیگر

- هوش درون فردی : استعداد تشکیل الگویی دقیق و واقعی از خود

- زندگی روزمره : عرصه ی پیشرفت سریع افراد با هوش بین فردی بالا

- به تاخیر انداختن کامروا سازی : زیر بنای تحقق هر پیشرفت

- توانایی دستیابی به مرحله ی “غرقه شدن در کار” : لذت محض

- و موضوعاتی از این قبیل …

آخرین دیدگاه‌ها