ساختار نشریه آموزشی

در یک مجله حرفه ای ، مطالب ، به شکل متنوع نوشته می شوند. تنوع باعث می شود که خواننده ها جذب

مطالب شوند و از خستگی آنها جلوگیری شود.

مطالب علمی ، باید در قالب های گوناگون نوشته شوند. ما نکات علمی را در این قالب ها می گنجانیم :

-         مقاله های کاربردی

-         داستان کوتاه آموزشی

-         مصاحبه (با کارشناسان ، نوآوران و مدیران و …)

-         کاریکاتور

-         میزگرد

-         شعر آموزشی

-         معرفی منابع برای مطالعه ( کتاب ، سایت ، نرم افزار و …)

-         طنز نوشتاری

-         مناظره ( نوشتن نکته های آموزشی به شکل مناظره بین دو یا چند نفر)

-         خاطره (  تجربیات علمی مدیران ، سیاستگزاران ، مسئولان ، استادان ، کارمندان و …)

-         جدول کلمات متقاطع ( با محتوای علمی )

-         مناجات و دعا ( نکات آموزشی در قالب دعا )

-         خلاصه ی کتاب یا مقاله

-         جملات قصار

-         و …

آخرین دیدگاه‌ها